slidernw.gif

 

Fort van de Democratie financieel steunen

Meer dan tien fondsen en instellingen hebben de realisatie van het Fort van de Democratie financieel mogelijk gemaakt. Om de activiteiten in het Fort van de Democratie mogelijk te maken zijn alle giften, donaties en legaten van particulieren en bedrijven hartelijk welkom.

 

Een tegel met naam en logo

Particulieren kunnen een tegel laten plaatsen in het tegeltableau dat in de hal van het Fort van de Democratie is aangebracht. Een tegel met uw naam, logo of wens wordt geplaatst bij een gift van 100,-. Neem bij vragen geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bedrijven, stichtingen, serviceclubs en particulieren kunnen ook een tegel laten plaatsen. Een tegel met de bedrijfs- of instellingsnaam en logo wordt geplaatst bij een sponsorbijdrage van 500,- .

Indien gewenst organiseren wij voor u een exclusieve bijeenkomst voor uw personeel of gasten. We ontwikkelen een programma op maat met een ontvangst en een rondleiding door de voormalige kazemat en atoomschuilkelder.

 

Een aandeel in het Fort van de Democratie

Wanneer u een gift wilt geven maar geen tegel wilt laten plaatsen dan kunt u aandeelhouder worden. Met een aandeel in het Fort van de Democratie kunt u niet naar de beurs maar het is wel een investering in de toekomst. De aandelen kosten 50,- en worden op naam gesteld. U kunt een aandeel ontvangen door overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer NL02 INGB0002352816 t.n.v. de Stichting Vredeseducatie Utrecht onder vermelding van Aandeel Fort van de Democratie. Het aandeel wordt uitgeschreven op de naam die op het overschrijvingsformulier is ingevuld. Indien de donateur een andere naam op het aandeel wenst, kan dit schriftelijk worden meegedeeld. Vermeld bij online bankieren uw postadres.