slidernw.gif

 

Werkvormen

 

Als Nederland een dictatuur zou worden…
 

Met jongeren nadenken over democratie en dictatuur kan behoorlijk abstract zijn. Na het zien van dit filmpje van de satirische rubriek van de Volkskrant 'De Speld' wrijf je eerst je ogen uit, maar al snel worden een paar dingen heel duidelijk.  Bekijk het zelf en doe de werkvorm met jongeren.

Klik
hier voor het filmpje.

11l.png

Toelichting
Het filmpje van de “de Speld” met de werkvorm past in een les of project over de rechtsstaat, het verschil tussen dictatuur en democratie, Artikel 1 van de Grondwet en de scheiding der machten voor jongeren van 12- 15 jaar of 16 en ouder. Het thema verdient wel enige context, maar we kunnen met het filmpje beginnen. De meeste opmerkingen uit het filmpje zijn verwerkt in de werkvorm, die bijvoorbeeld eerst individueel ingevuld kunnen worden en daarna in tweetallen vergeleken en mogelijk nog klassikaal worden toegelicht.

Het begrip totalitaire staat of land, moet worden toegelicht. We geven de voorkeur aan het begrip dictatuur in de verdieping en de discussies. De opmerkingen in het filmpje over defensie en de Conventie van Geneve, vallen wellicht een beetje buiten de context, en zullen moeten worden toegelicht. Laat ons uw opmerkingen en mogelijk andere suggesties om deze thematiek te verwerken horen. Dat geldt ook voor andere werkvormen rondom democratie die u met collega’s of belangstellenden zou willen delen.

Klik hier voor de werkvorm


Wie is de leider van het vloerkleed? Een oefening in democratie.

Nieuwe werkvormen in het Fort van de Democratie

In Nederland leven we met 16 miljoen mensen in een klein landje. Omdat al die mensen anders zijn, andere belangen, ambities en normen hebben, ontstaan er veel conflicten. Dat vraagt om veel overleg, luisteren en dan samen handelen. Het kleed is een klein landje en er mogen 8 leerlingen op staan. Wie nieuwsgierig is mag beginnen. De bedoeling is om het kleed om te keren zonder dat iemand er vanaf valt.

 

Lees verder (pdf)