Nieuwsbrief Stichting Vredeseducatie

 


Juli 2018

Van 6 - 9 november 2018 staat de Democratiefabriek opgesteld in het Vredesbolwerk van het vfonds in Utrecht. Meer weten? Stuur een email naar b.palm@vredeseducatie.nl 

http://ymlp12.nl/imgz/k50b_logoblauw1--3.jpg

 

 

U I T N O D I G I N G

Seminar De verhalen, honderd malen
Presentatie film en educatieve website


woensdag 26 september 2018 van 13.00 – 16.30 uur

Vredesbolwerk Utrecht

 


Doelgroep en probleemstelling: 

Hoe kunnen werkers in de thuiszorg, verpleging en hulpverlening en
hun opleiders op een professionele en zinvolle wijze omgaan met de specifieke

vragen en behoeften van mensen die traumatische ervaringen in hun leven hebben ervaren als gevolg van oorlogsgeweld? Daarbij denken we aan overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, veteranen, kinderen en kleinkinderen en hedendaags vluchtelingen.

 

Een boeiend programma met:
- Uğur Ümit Üngör, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

- Rozette Kats, gastspreker Landelijke Steunpunt Gastsprekers WOII – Heden

- Jan Durk Tuinier, sociaal pedagoog werkzaam bij de Stichting Vredeseducatie

- Alex Bakker, historicus, publicist en schrijver van het scenario van de film

- Roos van den Berg, groepswerkcoördinator en scholingsdocent JMW (Joods Maatschappelijk Werk)

  

http://ymlp12.nl/imgz/k50b_jandurk--1.jpg


Citaten uit de educatieve website:

“Als mensen ouder worden, neemt hun kwetsbaarheid toe. Vaak lukt het niet

meer om een deksel op pijn en verdriet te houden.”

  

“Nergens in de hedendaagse wereld is de onderduik een relevanter

onderwerp dan in Syrië.”

  

“Kinderen die ‘het wantrouwen van hun ouders in de medemens’ hebben overgenomen, zijn soms heel kritisch tegenover ons, de zorgverleners.”

  

“Veel kampoverlevenden klagen nooit.

Dan moet je extra opletten: mankeert hen echt niks?”

 

 

"Dan hoor je: 'Nu weten we het zo langzamerhand wel.'

Maar voor veel veteranen zijn oorlogsherinneringen nog elke dag nabij."

 

 

www.verhalen100malen.nl

 

 

Hoe verder na de brand in het Fort van de Democratie?

In de afgelopen weken hebben we heel veel hartelijk reacties gekregen op de brand in het Fort van de Democratie. Het is voor alle betrokkenen een grote steun bij het schoonmaken en ordenen van de chaos, die na de brand is ontstaan.


Inmiddels is duidelijk wat de omvang van de schade is. De entree, keuken, filmzaaltjes en kantoor moeten als geheel verloren worden beschouwd. De tentoonstelling is na schoonmaak weer bruikbaar en zal na de schoolvakantie weer voor groepen beschikbaar zijn, in ieder geval voor de maanden september - november van dit jaar.

 

Vanaf het vroege voorjaar heeft het bestuur en directie van de Stichting Vredseducatie onderzocht hoe het project Fort van de Democratie na tien jaar kan worden voortgezet. Er zijn gesprekken gevoerd met partnerorganisaties, onderwijsinstellingen, fondsen en de gemeente Utrecht. Uit deze gesprekken is gebleken dat het moeilijk is om de exploitatie van het Fort van de Democratie voor de komende jaren rond te krijgen. De brand op 29 juni jl. heeft het onderzoek naar het voortbestaan van het project Fort van de Democratie versneld. Als er geen nieuwe alternatieven op tafel komen, is sluiting per 1 januari 2019 onontkoombaar. De andere educatieve projecten van de Stichting Vredeseducatie in binnen- en buitenland, zoals de reizende tentoonstellingen, worden voortgezet.

 

 http://ymlp12.nl/imgz/k50b_naamloos2.png http://ymlp12.nl/imgz/k50b_2865121019102720--1.jpg http://ymlp12.nl/imgz/k50b_IMG20180206153509BURST002--1.jpg

Enkele weken voordat er brand uitbrak in het Fort van de Democratie, schreven Michiel de Wit en Huub Braam van het Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) een artikel over de activiteiten op het Fort in het kader van het Europees jaar van het Erfgoed. "Het Fort is ontegenzeggelijk erfgoed, maar niet alleen materieel. In het Fort willen we met jongeren  democratisch ‘ideeën’-erfgoed onderzoeken."

Klik hier voor het hele artikel.