slidernw.gif

 

Het boek “Het Fort van de Democratie WERKT” is herdrukt.

Het bevat een verslag van een onderzoek dat door studenten van de universiteit van Amsterdam werd uitgevoerd naar het effect van de interactieve tentoonstelling op kennis van, opvattingen over en vertrouwen in democratie bij jongeren.

Het boek is aangevuld met een verslag van een nieuw onderzoek. Hieruit blijkt dat de interactieve tentoonstelling bijdraagt aan een toename van het vertrouwen van jongeren in de democratie. Download het boekje van deze site of bestel het via: info@fortvandedemocratie.nl. Het boekje is gratis.

 

werkt.jpg