sliderfvdd.gif

 

Nieuws

Felle brand in het Fort van de Democratie
Groepsbezoeken hervat na de schoolvakantie

Woensdagavond 20 juni woedde er een korte, hevige brand in het Fort van de Democratie. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brand is ontstaan in de flankkazemat, maar de rook heeft via de gang ook de voormalige atoomschuilkelder bereikt, waar de interactieve tentoonstelling staat opgesteld.

Lees meer

 

 

KIJK en DOEmiddagen in het Fort van de Democratie


5 oktober, 8 november en 11 december 2017
voor docenten, jongerenwerkers en begeleiders.
Bezoekers kunnen zich, naar keuze, verdiepen in het programma, de interactieve tentoonstelling en actief deelnemen aan een korte presentatie over Polarisatie.

Het programma start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
U bent welkom op het tijdstip dat u schikt!

Aanmelding vooraf is gewenst: info@fortvandedemocratie.nl


Tjerk Ridder via het Fort naar het Domplein, Het fotoverslag

Emailbanner Martinus.jpeg

1700 jaar geleden deelde Martinus van Tours, ofwel Sint Maarten, zijn mantel met een bedelaar. Eeuwenlang inspireert dit verhaal mensen tot solidariteit. De Utrechtse theatermaker Tjerk Ridder maakte, samen met zijn ezel Lodewijk een pelgrimstocht van Parijs naar Utrecht. Onderweg onderzocht hij het thema ‘delen’ met mensen.

Op zaterdag 2 september j.l.. liep Tjerk met zijn ezel, en iedereen die met hem mee wilde lopen, de laatste etappe van het Fort van de Democratie op Lunet 1 naar het Domplein.

Zie hier het fotoverslag van de laatste etappe.


 

Fort van de Democratie ‘Good Practice’ internationaal onderzoek IMPACT EUROPE

impact_logo_small.jpg

IMPACT verbindt wetenschappers, docenten en jeugdwerkers door wetenschappelijke kennis te verzamelen en te verspreiden over het voorkomen en tegengaan van radicalisering bij jongeren. In het Journal of Deradicalization verscheen een artikel van IMPACT Europe onderzoekers Dr. Allard Feddes (Universiteit van Amsterdam) en professor Marcello Gallucci (universiteit van Milaan).

Het artikel heeft als title “A Literature Review on Methodology used in Evaluating Effects of Preventive and De-radicalisation Interventions” en worden diverse wetenschappelijke onderzoeken en methoden, uitgevoerd in Europa tussen 1990 en 2014, geëvalueerd, waaronder een tweetal master theses die zijn gebaseerd op onderzoek in het Fort van de Democratie.

Klik hier om het artikel te lezen


 

Vernieuwing werkvormen en thema’s Fort van de Democratie

In het najaar van 2015 is de interactieve tentoonstelling grondig opgeknapt en van een tiental nieuwe werkvormen, thema’s en filmfragmenten voorzien

Lees verder

 


 

Leer je buren kennen

Breng in combinatie met een bezoek aan het Fort van de Democratie ook een bezoek de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht.

 

Lees verder (pdf)

 


 

Als een fort je hart steelt….

 

Geu Visser over hoe de beklemmende ruimte van Lunet 1 veranderde in het Fort van de Democratie.

 

Lees verder (pdf)

 


 

Nederlandse en Roemeense jongeren in het Fort van de Democratie

 

Onlangs bezochten jongeren van de Protestantse Kerk van Goor het Fort van de Democratie in Utrecht. Zij namen een groep jongeren uit Roemenië mee, waarmee ze al een aantal jaren contact hebben. De groep behoort tot een Hongaarse minderheid in Roemenië. Zij zijn trots op hun Hongaarse cultuur en gebruiken. Het is niet altijd gemakkelijk om als minderheid een eigen plek te hebben in de Roemeense samenleving.

Lees verder


Het boek “Het Fort van de Democratie WERKT” is herdrukt.

Het bevat een verslag van een onderzoek dat door studenten van de universiteit van Amsterdam werd uitgevoerd naar het effect van de interactieve tentoonstelling op kennis van, opvattingen over en vertrouwen in democratie bij jongeren.

Lees verder


Tentoonstelling versterkt vertrouwen jongeren in democratie

In het voorjaar van 2012 onderzocht Anne Huijzer voor haar masterthese aan de Universiteit van Amsterdam 234 jongeren in het Fort van de Democratie.

In deze studie werd gekeken wat het effect is van de tentoonstelling op het vertrouwen in de democratie onder jongeren van minderheidsgroepen en meerderheidsgroepen.

Lees verder….

 


Grafisch Lyceum kiest voor Fort van de Democratie

In het afgelopen jaar hebben honderden jongeren van het Grafisch Lyceum in Utrecht een bezoek gebracht aan het Fort van de Democratie vanuit het programma burgerschap. Het is de bedoeling dat alle studenten van het Grafisch Lyceum in Utrecht 1 keer in hun schoolloopbaan het Fort van de Democratie bezoeken.

Lees verder….

 


ROC Midden Nederland en Fort van de Democratie samen sterk voor burgerschap

De voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Midden Nederland, Leonard Geluk, bracht onlangs een werkbezoek aan het Fort van de Democratie. Jaarlijks bezoeken meer dan 2.000 studenten van ROC Midden Nederland het fort voor een interactieve tentoonstelling over burgerschap.

Ze onderzoeken hun eigen meningen ten aanzien van allerlei dilemma’s rondom diversiteit, vrijheid van meningsuiting, macht en conflicten.

Lees verder….

 


Het Fort van de Democratie werkt!

Presentatie van een onderzoek naar de resultaten van de interactieve tentoonstelling onder jongeren van 14 – 20 jaar in het MBO.

Jongeren vergroten hun kennis, vormen meningen en stellen radicale opvattingen ter discussie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Programmagroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2011 onder 400 jongeren in het Fort van de Democratie door Irene van Ooijen en werd begeleid door drs. Liesbeth Mann, dr.Allard Feddesonder leiding van dr. Bertjan Doosje.

Lees verder….

 


Tolerantietest Fort van de Democratie genomineerd voor Europese Award

De interactieve website www.tolerantietest.eu is genomineerd voor de “Euro Media Grand Award2011”.

De vijftalige tolerantietest (Nederlands, Engels, Portugees, Spaans en Bulgaars) is bedoeld om samen met jongeren de grenzen van tolerantie te onderzoeken in het perspectief van de Europese fundamentele rechten.

Lees verder….

 


Fort van de Democratie presenteert De Tolerantietest

Op 21 september 2010 is de Tolerantietest gepresenteerd tijdens de internationale Day for Peace in Tivoli Utrecht met meer dan 500 jongeren.

Een uniek didactisch middel voor jeugd- en jongerenwerk, onderwijs en educatie, inclusief persoonlijk certificaat met feedback.
Onderzoek de grenzen van tolerantie op: www.tolerantietest.eu

Lees verder….

 


Summerschool Peace Education op Fort van de Democratie

Een vijfentwintigtal deelnemers aan de Summerschool Peace Education van de Universiteit Utrecht was een middag te gast in het Fort van de Democratie. De deelnemers waren afkomstig uit 16 verschillende landen van bijna alle continenten. Het leverde interessante discussies op. Bijvoorbeeld over de stelling dat elk land een eigen bijzondere geschiedenis heeft als het gaat om het ontwikkelen van een democratie. Democratie kost strijd, tijd en uiteraard de inzet van de burgers. Speciaal aandacht kreeg de vraag: op welke wijze kunnen kinderen, jongeren en volwassenendemocratie leren’?

Lees verder….

 


Cultuurkaart voor Fort van de Democratie

dekaart_initem

Het Fort van de Democratie is officieel erkend als acceptant van de Cultuurkaart. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de gelden die via de Cultuurkaart beschikbaar zijn besteden in het Fort van de Democratie. Meer informatie op www.cultuurkaart.nl