slidernw.gif

 

Het Fort van de Democratie werkt!

Presentatie van een onderzoek naar de resultaten van de interactieve tentoonstelling onder jongeren van 14 – 20 jaar in het MBO.

Jongeren vergroten hun kennis, vormen meningen en stellen radicale opvattingen ter discussie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Programmagroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2011 onder 400 jongeren in het Fort van de Democratie door Irene van Ooijen en werd begeleid door drs. Liesbeth Mann, dr.Allard Feddesonder leiding van dr. Bertjan Doosje.

1

 

Op donderdagmiddag 15 september 2011 (Dag van de Democratie) werd het onderzoeksrapport in het Fort van de Democratie in Utrecht gepresenteerd door onderzoekster Irene van Ooijen. Een vijftigtal aanwezige docenten, vertegenwoordigers van instellingen en andere betrokkenen verdiepten zich in de onderzoeksresultaten.

2


Dr. Bertjan Doosje, docent aan de faculteit Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en medeauteur van het boek “Aanpak van radicalisme”, ging in op de vraag “Hoe kunnen docenten bijdragen aan het de-radicaliseren van jongeren
 

3


Een samenvatting van het onderzoeksrapport werd aangeboden aan Mevr. W. Elzenga,beleidsmedewerker Programma Polarisatie en Radicalisering NCTV van het ministerie van Veiligheid en Justitie.